Åtelkamera

En åtelkamera är en typ av övervakningskamera som är utvecklad för att fungera utomhus. Den är menad för att övervaka vilt vid exempelvis åtlar, utfodringsställen och andra områden. Den kan även bli använd för att hålla koll på hur mycket vilt det finns på en jaktmark, i rent underhållningssyfte samt i inventeringssyfte. I det senare fallet kan bild och film användas till att skickas till Länsstyrelsen och skandobs.se i inventeringssyfte.

En åtelkamera är en typ av övervakningskamera som är utvecklad för att fungera utomhus. Den är menad för att övervaka vilt vid exempelvis åtlar, utfodringsställen och andra områden. Den kan även bli använd för att hålla koll på hur mycket vilt det finns på en jaktmark, i rent underhållningssyfte samt i inventeringssyfte. I det senare fallet kan bild och film användas till att skickas till Länsstyrelsen och skandobs.se i inventeringssyfte.

En åtelkamera kan också kallas för en viltkamera eller för en jakt kamera. Denna typ av kamera kan filma och ta fotografier när den detekterar att något rör sig inom dess upptagningsområde.

Lista – Åtelkamera:

Åtelkamera Boly Guard 584 MP

1 995 SEK

Detta är en uppdaterad version av storsäljaren Scout Guard 880, denna kan jobba på 4G nätet sen har den högre upplösning på bilder (24 megapixlar)

3-PACK Åtelkamera Boly Guard 584 MMS 24MP

4 995 SEK

Detta är ett 3-pack av åtelkameran Boly Guard BG584-24mHD. Boly Guard BG584-24mHD är en uppdaterad version av storsäljaren Scout Guard 880. 4G. (24 megapixlar)

Åtelkamera Scout Guard 520

1 395 SEK

Kameran är en av de minsta åtelkameror/övervakningskamero på marknaden och kan användas för övervakning, säkerhet, jakt eller fågelskådning.

Åtelkamera Bolyguard MG984G MMS 36MP

3 495 SEK

MG984G-36Mmed SMS-styrning är lämplig både för bevakning / Övervakning av egendom så som dieseltankar, entreprenadutrustning, sommarstugan, villan men också givetvis för att inventera viltet på jaktmarken på ett effektivt sätt.

5-PACK Åtelkamera Boly Guard 584 MMS 24MP

7 995 SEK

Detta är ett 5-pack av åtelkameran Boly Guard BG584-24mHD. Boly Guard BG584-24mHD är en uppdaterad version av storsäljaren Scout Guard 880, denna kan jobba på 4G nätet sen har den högre upplösning på bilder (24 megapixlar)

10-PACK Åtelkamera Boly Guard BG584 MMS 24MP

15 495 SEK

Detta är ett 10-pack av åtelkameran Boly Guard BG584-24mHD. Boly Guard BG584-24mHD är en uppdaterad version av storsäljaren Scout Guard 880, denna kan jobba på 4G nätet sen har den högre upplösning på bilder (24 megapixlar)

Hur fungerar en åtelkamera?

Hur fungerar en åtelkamera?

Det finns många olika modeller av åtelkameror, men de flesta fungerar på ett ganska likartat sätt. Det som kan skilja dem åt är exempelvis vilka funktioner de har.

En åtelkamera har en inbyggd rörelsedetektor som gör att den startar när den känner av rörelser. Detta gör att den inte står på och filmar hela tiden, utan enbart vid behov. Den kan också ställas in så att den tar en bild, eller filmsekvens, vid regelbundna tider. För att de ska kunna återge bild och film såväl på natten som på dagen har de IR-lampor. Vissa IR-lampor är helt osynliga, medan andra avger ett sken.

Filmsekvenser och bild skickas till dig

Åtelkameror kan skicka film och bild direkt till dig via SMS, MMS, E-post eller via molntjänster. Allt fler modeller använder sig idag av molnbaserade tjänster vilket gör att du snabbare och smidigare kan se och kategorisera upptagningarna. I dessa fall skickas median via 4G- eller 3G-nätet. Är mobiltäckningen dålig i området kan också GSM-nätet användas.

Även om många vill ha bilder och filmer skickade till sig direkt så kan många viltkameror utrustas med ett minneskort. På detta minneskort sparas allt som spelas in. Detta kan vara en fördel om du vill ha en extra back-up, eller om området inte har någon bra mobiltäckning överhuvudtaget.

Upplösning

Beroende på vad du ska ha filmerna till, och hur mycket pengar du vill lägga på en åtelkamera, så varierar bildupplösningen. Vid stillbild har de flesta viltkameror en hög upplösning, medan filmupptagning nattetid med IR-lamporna oftast har en något lägre kvalitet. Dock levererar de allra flesta viltkamerorna på marknaden idag fullgoda upptagningar.

De mest avancerade åtelkamerorna kan filma i full HD-upplösning om 1920 x 1080 pixlar, medan andra levererar med lite lägre HD-upplösningar som 1280 x 720 eller SVGA 640 x 480 pixlar.

Bildkvalitet

12, 18 eller 24 megapixlar är vanligt när det gäller viltkameror. Megapixlarna avgör hur bra kvalitet en bild får och är främst viktigt vid utskrift av bild. Dessa megapixel-antal är alla fullt fungerande vid A4- och A5-utskrifter. Självklart påverkar även andra faktorer den totala bildkvaliteten så som ljusstyrkan, men väljer du en kamera med 12 megapixel är du försäkrad om att du kommer att få tillräckligt tydliga bilder.

Blixt

Det är inte alla åtelkameror som ger dig möjligheten att låta kameran ta bilder med blixt. Bilder tagna med blixt ger dock skarpa och klara bilder. Du får alltså en bild som håller en högre kvalitet och som blir tydligare. Blixten skrämmer dock ofta bort de djur som är i närheten. Det finns alltså såväl fördelar som nackdelar med blixtfunktionen och du får avgöra om du vill använda blixt eller inte.

Vanliga bild- och filminställningar förklarade

Bildserie, time lapse, videolängd och timer är alla vanliga funktioner hos en åtelkamera. Bildserien avgör hur många bilder din viltkamera ska ta när den blivit utlöst av en rörelse inom detekteringsområdet. Videolängd reglerar ungefär samma sak. Du kan välja hur många sekunder som kameran ska filma när den har känt av att någon rör sig framför den.

Time lapse reglerar hur ofta, vid vilket intervall, som din åtelkamera ska filma eller ta en bild. Detta gör den sedan återkommande utan att kameran triggats utav någon rörelse.

Har din åtelkamera en timerfunktion kan du ställa in vilka tider som den ska filma. Du kan exempelvis ställa in att den ska filma varje natt mellan klockan 00 och klockan 08.

Batteridrift

Åtelkameror drivs av batterier och de vanligaste batterierna är AA-batterier. Många modeller kan även fungera tillsammans med externa 6V och 12V batterier eller blycellsbatterier. Väljer du till exempel AA-batterier så välj batterier av hög kvalitet. Du kan då få en batteritid på omkring en månad. Batteritiden är förstås också påverkad utav vilka inställningar du använder på din åtelkamera.

En del av de externa batterierna kan du gräva ner i marken eller montera upp. Just blycellsbatterier kan inte bli drabbade utav läckage, och drabbar därmed inte miljön eller djur om de går sönder.

Om du vill kunna driva din åtelkamera med en viss typ av batteri är det en fördel att redan från början leta efter just sådana kameror. Vissa kameror kan nämligen enbart drivas med en typ av batteri. Det är också viktigt att redan vid inköp kontrollera hur länge återförsäljaren lovar att kameran kan fungera med ett visst typ av batteri. Tänk också på att batterierna snabbare laddar ur vintertid, därför är laddningsbara batterier något sämre vintertid.

Solcellsdrift

Även solcellspaneler kan driva din åtelkamera. Det fungerar som så att du monterar en solcellspanel på ett soligt ställe och sedan kopplar den till åtelkameran. Den laddar därefter upp batteriet i kameran dagligen. Detta gör att du kan minska batterikostnaderna och spara på miljön. Det är dock inte alla åtelkameror som är kompatibla med solceller. Det går inte heller att använda enbart solcellsdrift vintertid då det genererar för lite ström till kameran, som alltså inte kommer att fungera eller så kommer den att fungera bara då och då.

Detekteringsavstånd och vinkel

När du läser en beskrivning av en viltkamera kan du bland annat läsa om detekteringsavstånd och detekteringsvinkel. Avståndet anger helt enkelt på hur långt håll som kamerans rörelsedetektor kan känna av att ett djur rör sig. Detekteringsvinkeln talar om hur stor yta, vinkel, som täcks utav denna rörelsedetektor. Tillsammans med de här två parametrarna kan du få en uppfattning om hur stort område en specifik kamera kan övervaka.

Kamerastyrning via app

En del nyare åtelkameror ger dig möjligheten att installera en app på din mobiltelefon, surfplatta eller dator. Med appen kan du sedan fjärrstyra din kamera och ändra dess inställningar oberoende av var du befinner dig.

Att tänka på vid användning av åtelkamera

 • Tillstånd från markägaren
 • Är du markägaren behöver du inget tillstånd
 • Undvik att sätta kameran där många människor rör sig så som vandringsleder och rastplatser
 • Rikta kameran så den inte fångar bilar och registreringsskyltar vid t.ex. en parkeringsplats
 • Skylta tydligt där kameran sitter
 • Skylten ska ange vilken lag beslutet att kameraövervaka grundar sig på

Vill du sätta upp en åtelkamera på marken där du jagar, men som du inte äger? Då måste du först ansöka om tillstånd hos markägaren att få sätta upp en åtelkamera på marken.

Är du själv markägare och vill sätta upp en viltkamera på din mark så behöver du inget tillstånd för detta. Däremot finns några andra regler som du måste följa. Bland annat så måste du sätta upp tydliga skyltar där åtelkamerorna finns. På dessa skyltar ska du ange vilket syfte du har med kamerorna och hur länge de insamlade uppgifterna kommer att bli sparade. Du måste också ange kontaktuppgifter till dig så att personer kan kontakta dig om de vill att deras uppgifter ska bli raderade.

Jägareförbundet har en mall för kameraövervakning som du kan utgå ifrån. Du kan också läsa mer om vägledning och råd vid kameraövervakning hos Datainspektionen.

Tänk på detta vid köp av åtelkamera

Det finns vissa saker du kan tänka på för att underlätta ditt köp utav en åtelkamera. En del saker har du säkert redan bestämt dig för, andra saker kanske du behöver kontrollera lite noggrannare innan du bestämmer dig för att köpa en specifik kamera.

 • Vilket ändamål har du med din viltkamera? Beroende på vilket ändamål du har med din kamera kan du bestämma vilken kvalitet du vill att den ska leverera på film och fotografier. Även om det alltid är roligt med knivskarpa bilder och filmer så är det i de flesta fall något som gör viltkameran onödigt dyr. Många av oss kan vara nöjda med en kamera som inte levererar i full HD-kvalitet, men som ändå levererar bild och film där det framgår vilket djur det handlar om. Vid exempelvis inventering kan en så skarp kamera som möjligt vara att föredra.
 • Vilket djurslag som du vill fånga på bild. Faktiskt så kan vilket djurslag du vill fånga på bild påverka vilken jakt kamera du köper. Det här har att göra med vilken detekteringsvinkel, detekteringsavstånd och rörelsedetektor som kameran har. Ett stort djur som förväntas kunna komma nära kameran kan kräva större vinklar, medan mindre djur kan kräva en känsligare rörelsedetektor.
 • Ditt avstånd till åtelkameran. Avståndet till åtelkameran avgör vilken modell du bör välja. Har du långt till kameran, eller bara inte önskar att åka dit särskilt ofta, är det bra att kolla på modeller som har lång batteritid. Kan du ansluta externa batterier kan detta vara extra bra då dessa räcker längre än AA-batterier. I detta fall kan en kamera med minneskort vara fördelaktig då det drar mindre batteri för kameran att spara upptagningarna på minneskortet än att skicka iväg dessa. En kamera som du kan justera inställningarna för via en app kan också vara bra om du har långa avstånd till åtelplatsen.
 • Mobiltäckningen i området. Är mobiltäckningen i området svajig kan en åtelkamera som ska skicka film och bild via mobilnätet fungera dåligt. Det kan också betyda att batterierna tar slut fortare när kameran får leta efter mottagning. Även det här kan alltså göra att det är ett bättre val att satsa på en viltkamera med minneskort som du tömmer manuellt.
 • Hur stor kontroll du vill ha över kamera, bild och film i realtid. Om du nöjer dig med att ställa in kameran när du besöker den så behöver du inte leta efter en kameramodell där du kan ändra inställningarna på distans. Vill du dock kunna göra detta ska du leta efter en kamera där du kan göra dessa ändringar via exempelvis en app.
 • Budgeten. Självklart påverkar din budget hur dyr åtelkameran får vara. Det finns åtelkameror för 1000-lappen, men det finns också kameror som kostar mycket mer än så. Väntar du tills det blir rea kan du få en bra viltkamera för strax under tusenlappen. Tänk också på de löpande utgifterna som kan tillkomma som SIM-kort och batterier. Är ni flera som jagar på jaktmarken kan ett tips vara att tillsammans gå ihop och köpa en eller ett par åtelkameror. På så vis blir inte kostnaden per person så hög.

Detta är de viktigaste punkterna att tänka över och att kontrollera mot de viltkameror som du ser i handeln. Tänk på att utbudet av viltkameror, och deras funktioner, ständigt expanderar. Se därför till att hålla dig uppdaterad. Gör du det kan du dessutom notera när det är rea på åtelkameror – något som du kan spara flera hundratals kronor på, det kan även vara bra att kika efter en värmeväst när du är ute och jagar, det kan nämligen komma till användning. Särskilt om man sitter stilla och tittar in i kameror.

FAQ – vanliga frågor och svar

Här nedanför kan du läsa några om några vanliga frågor och svar gällande åtelkameror.

Kan åtelkameror filma och fotografera i färg?

De allra flesta åtelkameror filmar och fotograferar i färg dagtid, medan de tar svartvita filmer och bilder nattetid. Detta beror på IR-funktionen som gör att kameran får ett mörkerseende.

Kan jag spela in ljud med min viltkamera?

Ja, vissa modeller kan spela in ljud. Kontrollera detta vid köp av åtelkamera.

Vad får jag filma och fotografera med en åtelkamera?

Huvudsyftet med en åtelkamera är att filma eller fotografera vilda djur, oftast på en jaktmark eller i ett odlingslandskap. Du får inte ha som syfte att filma och samla information om människor. Människor kan dock hamna på film eller foto när du använder din åtelkamera – dessa filmer och fotografier bör du skyndsamt radera.

Vad och var får jag filma?

Se ovanstående svar. Du får filma på din egna jaktmark eller tomt. Du får inte rikta kameran så att den fokuserar på en allmän plats eller någon annans mark. Vill du sätta upp en jakt kamera på jaktmarken som du arrenderar? Då behöver du tillstånd från markägaren först.